Uključivanje novog člana tima

Ostvarite dugoročne poslovne odnose sa svojim članovima tima i formirajte zadovoljno radno okruženje u koje ćete lako i bez stresa uvoditi nove zaposlene. Koristite unaprijed kreirane sisteme za upoznavanje sa vašim načinom poslovanja.

Šta podrazumijeva usluga?

Proces uključivanja (onboarding) novog člana tima je prilika da za njega stvoriš iskustvo zbog kog će se angažovati i inspirisati da napreduje zajedno sa tobom. Da bi zaposleni razumio kako da dostigne uspjeh u novoj ulozi, potrebno je da se upozna sa tvojim načinom poslovanja.

Sistem za uključivanje novog člana se većim dijelom automatizuje i sadrži popisane zadatake, rasporede vremena, uputstva za alate koje koristiš, pristupe sistemima i prostor za povratne informacije. Materijali koje sam kreirala podešavam prema tvom biznisu i dijelim na četiri faze onboardinga. Svaki novi zaposlen prolazi kroz fazu prije početka rada, dobrodošlicu i orijentaciju, sticanje razumevanja za svoju poziciju i tekuću podršku u toku razvoja.

Postavljanjem ovog sistema unaprijed razmišljaš o tome kako da idealne kandidate za posao pretvoriš u uspješne zaposlene, koji će svojim inovacijama doprinijeti razvoju biznisa.

Koje probleme riješava i kako ti može pomoći?

Period promjene i adaptacije novih ljudi treba što prije prevazići, jer se u suprotno poslovni učinak svih članova tima može poremetiti. Početak rada je za nove zaposlenike već dovoljno stresno, međutim sa dobro posloženim vodičem pomoći češ im da se brže upoznaju sa poslom i lakše usvoje nova znanja.

Praktičnim pristupom i postupnim uvođenjem novi član tima će savladati nove vještine, znati tačno šta se od njega očekuje i na koji način to može da ispuni.

Unaprijedi svoje poslovanje brzim procedurama za uključivanje novog člana tima

hrCroatian